Uşak Ufuk
22 Nisan 2019 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
 İHALE İLANI
07 Haziran 2018 Perşembe 08:30

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

    
 İHALE İLANI

KİREÇTAŞI  ALIM İHALESİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nden

Fabrikamız 9.000 Ton ( ± % 20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası*

: 2018/248232

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 Uşak

b) Telefon ve faks numarası

: 0 276 2311491-0 276 2311732

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:  

2-İhale konusu malın

 

a)      Niteliği, türü ve miktarı

:Fabrikamız 2018/2019 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 9.000 Ton ( ± % 20 toleranslı) Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) Alımı

b)      Teslim yeri

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c)  Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği termin programına göre 01 Eylül  2018’de başlanıp, 31 Aralık 2018’de tamamlanacaktır.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati

: 19.06.2018 Salı günü saat: 14:30

 

4-İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ] adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-Teklifler, 19.06.2018 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa  (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

                                                                       TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ