Uşak Ufuk
21 Eylül 2021 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AHİLİK KARDEŞLİK DEMEKTİR
15 Eylül 2020 Salı 06:53

AHİLİK KARDEŞLİK DEMEKTİR

AHİLİK KARDEŞLİK DEMEKTİR

Uşak Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü, ahilik haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Gerek Anadolu Selçuklu Devletinin gerekse Osmanlı cihan İmparatorluğunun kuruluş sürecinde yapı taşı görevi gören, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik ve sosyal hayatının özüne kaynaklık eden Ahilik müessesesi 800 yıl ötesinden günümüze açılan akıl bilim, ahlak ve çalışma düzenimizin maddi ve manevi kaynağını teşkil etmektedir. Ahiliğin bu temel düsturları aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuz temel hayat ve üretim tarzının mayasıdır.” “Ahi kelimesinin kardeş, arkadaş, yaren, dost anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ahilik ise, hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak, birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işini kutsal, çalışmayı ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iş teşkilatı manasını taşır. Ahlak ile sanatın uyumlu bileşimi olarak tarif edilen Ahilik, milletimizin toplum ahlakı ve dayanışma duygusunun gelişmesinde, hoşgörü ve kardeşlik kültürünün oluşmasında, toplumsal hukuk düzeninin kurulmasında, üretimin denetlenmesinde, ticaret ve tarımın koordinasyonunda, mesleki örgütlenme üzerinde önemli bir tesir icra etmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Günümüzde üretici ile tüketici, devlet ile halk, emek ile sermayenin barışık olduğu bir iş yaşamı ortamının sağlanması, sağlam bir ekonomik yapı için gerekli temel şarttır. Bu ortamın Ahilik Teşkilatının varolduğu yüzyıllar boyunca Anadolu'da sağlandığı görülmektedir. Sağlam bir iş ahlakının geçerli olduğu bir sistem, ekonomik kalkınma için ön şarttır. Bu yüzden günümüzde Ahiliğin anlaşılmasına, yorumlanmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına ihtiyaç vardır. Kısaca eli, kapısı ve sofrası açık; gözü, beli ve dili de kapalı olmak şeklinde ifade edebileceğimiz Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, İlimizde Ahilik Haftası kutlamalarını gerçekleştirmekteyiz.  Milli birlik ve beraberliğe, alımda ve satımda Ahilik ahlakına, dürüstlük ve hakkaniyete, kul hakkı bilincine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, İlimiz genelindeki 27 Esnaf Odası ile 2 adet Ticaret ve Sanayi Odası şemsiyesi altında örgütlenmiş olan tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftasını en içten duygularımla kutlar, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler dileriz”. AHİLİK NEDİR? Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Temel mesleği "Dabbaklık" tır. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir. Bu konuda esas olarak iki iddia mevcuttur. İlk iddiaya göre kelime Arapça kökenlidir. Buna göre "Ahi" kelimesi Ahiyye'nin tekili olan "ah" kelimesine birinci tekil "ya"sı ilave olunarak "ahi" şeklinde telaffuz olunmuş halidir[1]. Bu fikre göre Ahi'nin sözlük manası "kardeşim" demektir. Bu iddianın güçlü yanı, Ahiliğin ilk olarak Araplarda Fütüvvet Teşkilatı adıyla çıkması, dolayısıyla Ahilik ile ilgili terimlerin Arapça olması gereğidir. Ancak bu kanıt yeterli değildir. İkinci iddiaya göre Ahi kelimesi Türkçe Akı kelimesinin zamanla değişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kelimenin Ahi birlikleri içinde zaman zaman Ahi Baba şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Buna göre kelimenin Arapça manası ile düşünüldüğünde "Kardeşim Baba" diye bir tabir uygun düşmüyor[2]. Fakat Divânu Lügati't-Türk'te akı Eli açık, koçak, selek, cömert, yiğit, delikanlı gibi manalar ifade eden Akı kelimesiyle düşünüldüğünde "Ahi Baba" tabiri daha mantıklı görünüyor. HABER: HALİL ASLAN

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.