Uşak Ufuk
03 Aralık 2020 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eğitim İş Uşak Okul öncesi için açıklama yaptı
01 Ağustos 2019 Perşembe 07:02

Eğitim İş Uşak Okul öncesi için açıklama yaptı

Eğitim İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Ercan Uzun, okul öncesi için yapılan düzenmeleler hakkında açıklama yaptı.

Eğitim İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Ercan Uzun, okul öncesi için yapılan düzenmeleler hakkında açıklama yaptı. Eğitim İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Ercan Uzun, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yapılan zorunlu eğitim çağı çocuklarının yaş düzenlemesi sonrası, MEB’in 4+4+4 sistemi ile alt üst ettiği eğitim sisteminin en tartışmalı konusu olan okula başlama yaşı ile ilgili olarak yapılan bu düzenleme;  ) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.” şeklindedir. 4+4+4 yasasının tartışıldığı dönemlerde şiddetle karşı çıktığımız, bilimsel dayanağı olmayan okula kayıt yaşının düşürülmesi uygulamasından 6 yıl sonra geri adım atılması o günkü tepkilerimizin haklılığını ortaya koymaktadır” dedi. Ercan Uzun, “Bu durum aynı zamanda AKP iktidarının eğitimdeki yanlışlıklarını ve bilimden uzak tavırlarını da ispatlamaktadır. Sadece bu alanda değil eğitimin her alanında yanlış yapan anlayışın sonucu olarak eğitim sistemimizin geldiği nokta son günlerde tartışılan ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) sonuçları ile de ortaya çıkmıştır. İktidar eğitime yönelik yaklaşımlarını aynı şekilde sürdürdüğü taktirde sonucun daha da kötü olması kaçınılmazdır. Eğitimde akıl ve bilim hakim kılınmalıdır. Eğitimin gerici vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na havale edilmesi uygulamalarına, dayatmacı okul kayıtları ve dönüşümlerine, bilimden uzak müfredata, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması uygulamalarına son verilmelidir.  Bugün yapılan değişiklikte ayrıca; Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.” “Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır.” düzenlemeleri yapılmıştır. Bu alan yıllardır tartışılmakta ve Anayasa’da yer alan angarya yasağına aykırı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Yapılan düzenleme çözüme değil idareleri rahatlatmaya yöneliktir. Eğitim-İş olarak eylem kararı aldığımızı ve öğretmenlerimizin angarya niteliğindeki birden fazla nöbet görevini yerine getirmemelerine yönelik tavrımıza rağmen yapılan bu düzenleme sorunu çözmeyecektir. 

Bugünkü düzenlemeden sonra gerekli düzenleme yapılarak her nöbet görevi için ücret ödenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde idarelerin ihtiyaç olmadığı durumlarda bile öğretmenlere birden fazla nöbet görevi vermeleri söz konusu olacak ve öğretmenlere angarya niteliğinde görevler yaptırılmaya çalışılacaktır.  Nöbet ücreti Eğitim-İş’in bir kazanımıdır ve bu ücretin arttırılması ve birden fazla nöbet görevlerine de ücret ödenmesi için mücadelemiz sürecektir. Ayrıca herhangi bir nedenle boş geçen derslerin nöbetçi öğretmenlerce doldurulması da bugünkü düzenlemede yer almaktadır.  Bu görevlerin de ücretlendirilmesi gerekir. Nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında dinlenmelerine yönelik mücadelemiz ve eylem kararlarımız sonrasında genelge ile yapılan düzenlemenin yönetmeliğe işlenmiş olması olumlu bir yaklaşım olmuştur. Yine bugünkü düzenlemede; Okul Öncesi Düzenlemesi: “Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir.”  Şeklinde olan madde;

“Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir. Normal eğitime geçişe yönelik bu düzenleme eğitim açısından olumludur fakat derslik sayısının yetersizliği göz önüne alınmadan alınmış bir karar olup sınıf mevcutlarının esnek yapıdan kurtarılması gerekirken böyle bir düzenleme yapılmadan yapılan bu değişiklik sorunlar oluşturacaktır”. BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.