Uşak Ufuk
14 Ağustos 2022 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
En büyük dert geçim
18 Haziran 2021 Cuma 05:29

En büyük dert geçim

En büyük dert geçim

Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Deniz Ertunç, eğitimcilerin covid19 salgını nedeniyle uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini içeren bir anket yaptıklarını ve anketin sonuçlarının çarpıcı olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Deniz Ertunç,  “Araştırmaya, Türkiye geneli yedi bölge ve 66 ilden 1602 kadın eğitim emekçisi katılmıştır.  Katılımcıların bölgelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Verilere göre, ankete katılım oranı en yüksek bölgeler sırasıyla  %25 ile Marmara bölgesi, %18 ile Ege Bölgesi, %15 ile Akdeniz, %15 ile İç Anadolu ve %14 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, araştırmaya en düşük katılım oranı sırasıyla %9 Karadeniz Bölgesi ve  %4 ile Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Araştırmaya en yüksek katılım sağlayan yaş grupları sırasıyla; %41 (653 öğretmen) ile 36-45 yaş grubu ve  %38 (610 öğretmen) ile 46-55 yaş grubu olurken, en az katılım gösteren yaş grubu ise %1 (10 öğretmen) ile 25 yaş altıdır.” dedi.  Ertunç, anketin sonuçları için şu bilgiler verdi: “Vermiş oldukları haftalık ders saatlerine göre ankete katılım sağlayan kadınların büyük kısmını%64 (1025 öğretmen) oranı ile 21-30 saat ders veren eğitim emekçileri oluşturmuştur. Endüşük oranı ise %5 (74 öğretmen) ile 31 saat ve üzeri ders veren eğitim emekçileri oluşturmuştur.Ankette çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı yaşıyor musunuz sorusuna, katılım sağlayan kadınların verdikleri yanıtlara göre %29’u (469 öğretmen) çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşamadığını belirtmiştir. Bu soruya “evet, öğretme sevinci ve heyecanı hissediyorum” diyen öğretmenlerin oranı sadece %12’dir. (183 öğretmen). Bu soruya verilen yanıtlardan en yüksek oranı %59 (950 öğretmen) ile “kısmen” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerden oluşmuştur. Bu yanıtın kararlı olmayan bir yanı vardır. Öğretme heyecanı ve sevincini “kısmen hissediyorum” diyen öğretmenler doğrudan “evet” diyemedikleri gibi “hayır” da dememişlerdir. Kısmen ve hayır seçenekleri toplamının evet yanıtı verenlerden fazla olması uzaktan eğitimin öğretmenlerde motivasyonkaybına neden olduğunu göstermesi açısından önemlidir.Araştırmaya göre katılımcılar tarafından, çevrimiçi derslerde yaşanan en ciddi sorun %45 (722 öğretmen) oranında öğrencileri göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak olarak görülürken, ikinci en ciddi sorun ise %37 (597 öğretmen) katılımla, öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmanın katılımcıların moralini bozduğu yönündedir. Ayrıca katılımcıların evde geçen sürelerinin büyük bir kısmının uzaktan eğitim hazırlıklarıyla geçirmelerinin kendilerine ve yakınlarına ayırdıkları zamanı azalttığı ve internet hızının yeterli olmamasını, bunu da rahatsız edici bulmaları yaklaşık olarak aynı oranlarda (%8 ve %9)ciddi sorun olarak görülmüştür. Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamama ve bu konuda yeterince destek de alamama seçeneğini işaretleyen katılımcıların oranı az olsa da halihazırda bu sorunun mevcut olduğunu, eğitimcilere teknik destek verilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.” 

 

ÖĞRETMENLERİN EN CİDDİ SORUNU, MAAŞLARINDAKİ ERİME VE FİYATLARDAKİ ARTIŞ

Öğretmenlerin en ciddi sorununun maaşlardaki erime ve fyiatlardaki artış olduğunu belirten Ertunç, “Çevrimiçi derslerde, bilgisayar ve/veya tablet satın alınması, elektrik harcamalarının artması, fiyat artışları nedeniyle maaşların reel olarak düşmesi ve sınırsız görece pahalı internet paketlerinin kullanılmaya başlanması, katılımcıların %59’u (946 öğretmen) için en ciddi sorunları oluştururken, fiyat artışları nedeniyle maaşların reel olarak çok düşmesi katılımcıların  %25’i (395 öğretmen) için en ciddi sorundur.Genel anlamda uzaktan eğitimin sorunları hakkında ne söyleyebilecekleri sorulduğunda öğretmenler kendilerinin emek sürecini değil, öğrencilerin eğitim hakkını önceleyen ve gözeten yanıtlar vermişlerdir. Öğretmenlerin %65’i (1048 öğretmen) “uzaktan eğitimin çocuklar için eşit koşullar oluşturularak sürdürülmediğini” ifade etmişlerdir. Öğretmen görüşlerine göre ikinci büyük sorun alanı devletin (ve siyasal iktidarın) eğitimle ilgili yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi ile ilgilidir. Bilgi toplama aracını dolduran öğretmenlerin %18’i (285 öğretmen) “devletin uzaktan eğitim için internet-cihaz desteği sağlamadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların %13’ü (203 öğretmen) ise öğretmen emeği sömürüsünün arttığını belirtmiştir. Ayrıca, devletin uzaktan eğitimde teknik destek sağlamaması ve uzaktan eğitimin eşit koşullarda sürdürülememesi eğitimcilertarafından  %3 ve %1 oranında temel sorunlar olarak görülmüştür” diye konuştu. HABER: BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.