Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Esnek çalışmayı istiyorlar
06 Kasım 2020 Cuma 06:46

Esnek çalışmayı istiyorlar

Esnek çalışmayı istiyorlar

HAK İŞ Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun sendikal mücadelede yeni bir döneme başladıklarını ifade etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan HAK-İŞ Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, “1 Kasım 2020 tarihi HAK-İŞ’imiz ve sendikal mücadelemiz için yeni ve güçlü bir dönemin başlangıcıdır. Büyük bir onurla sürdürdüğümüz haklı mücadelemizi; büyük bir kararlılıkla, azimle, inançla daha da yükselteceğiz. HAK-İŞ olarak bu yeni dönem dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirme dönemi olacaktır” dedi. HAK İŞ Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Sendikal hareketin önemli bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kutlu yürüyüşümüzde bize inanan, güvenen ve mücadele eden bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini büyük bir kararlılıkla devam ettiren tüm HAK-İŞ teşkilatına ve HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz. Kasım ayının ilk gününden itibaren 696 sayılı KHK’nın yeni bir uygulamasının hayata geçirildiği bir günü yaşıyoruz. Üyelerimiz kanun zoruyla sendikalarımızdan koparılarak başka sendikalara kaydırılmaktadır. Bilindiği gibi; HAK-İŞ hep zoru ve doğruyu başarmıştır. Üyelerimiz zorla başka Konfederasyonlara kaydırılsa da HAK-İŞ işçileri tekrar çatısı altında toplamaya devam edecektir” dedi. HAK İŞ Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz süreçte haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde önümüze konulan tüm engellere rağmen sendikal mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürdük, yeni bir anlayışla sürdürmeye de kararlıyız. Bize dayatılanlara teslim olmadan, geri çekilmeden, asla vazgeçmeden bu mücadeleye devam edeceğiz.  HAK-İŞ olarak işçilerin güvenini kazanarak istikrarlı büyümemizi sürdürmekteyiz. Tüm işkollarında örgütlü olan 21 sendikası ile Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük Konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.  HAK-İŞ’i ve sendikalarımızı büyüterek sahada aynı heyecanla, aynı kararlılıkla ve aynı inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. HAK-İŞ olarak, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Duruşundan, kimliğinden ve ilkelerinden asla taviz vermeyen bir Konfederasyon olarak; daha büyük ve daha güçlü HAK-İŞ için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”  HAK İŞ Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, esnek çalışmayla ilgili de bir açıklama yaptı. Sorkun, “HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak TBMM gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden duyduğumuz ortak kaygıyı ve teklifin yaratacağı sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve teklifin İş Hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden geri çekilmesini talep ediyoruz.

Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz. Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.

Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz” diye konuştu.

HABER: BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.