Uşak Ufuk
24 Mayıs 2022 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Genç istihdamı önem taşıyor
25 Ocak 2022 Salı 07:59

Genç istihdamı önem taşıyor

Genç istihdamı önem taşıyor

Memur Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, 11 milyonu bulan genç nüfusun istihdamı ve işsizlik sorunuyla ilgili sendikasının “Genç İstihdamı” başlıklı raporuna değindi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, “11 milyon genç nüfusa sahip ülkemizde oluşan genç işsizlik probleminin ekonomik sıkıntıların yanında birçok sosyal sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Pandeminin sebep olduğu ekonomik yavaşlama sebebiyle gençler bu süreçte işgücü piyasasının dışına itilme riskiyle her zamankinden daha fazla karşı karşıya kalmışlardır. Dünya’da Krizin bir sonucu ola­rak genç işçiler, yetişkinlerin yaşadığından neredeyse 2.5 kat daha fazla bir istihdam düşüşü yaşamışlardır” ifadelerini kullandı. Aloğlu, ‘Genç İstihdamı’ raporunun var olan problemlere farklı bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle ortaya konulduğuna dikkat çekerek, “Bu çalışmada istihdam yaratan ekonomik yapı ve işgücü üreten eğitim alanı arasındaki uyumsuzluklara ve ortaya çıkardığı tehditlere de dikkat çekilmeye çalışılırken bu iki alanı düzenlemekle sorumlu politika yapıcıların temel dokümanları üzerinden eleştiri ve öneriler oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada akademik bakış açısı ve kamu yaklaşımı sentezlenerek gençlerin beklentileri, endişe ve umutları dikkate alınarak işgücü piyasasının uzun yıllardır süregelen yapısal problemlerine yönelik özgün ve etkili politika alanları belirlenmeye, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bunların yanı sıra gençlerin işgücü piyasasından beklentilerinin de bir anket çalışmasıyla değerlendirildiği, raporda gençlerin bakış açıları ve istekleri kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi. ”Raporda genç nüfusun istihdamı üzerine tespitler, politika ve çözüm önerileri özetle şu şekilde yer bulmuştur: Türkiye’de her dört gençten biri günümüzde işsiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de en yüksek genç işsizliği oranı yükseköğretim mezunları arasındadır. Gençlerin kayıtlı istihdam sayılarının artmaması, gençlerin işgücü piyasasındaki en kırılgan gruplardan biri olduğunu gösteren önemli bir göstergedir” diyen Aloğlu, şöyle devam etti: “Gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğunu ancak ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gençlerin bu isteklerini karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Yükseköğretim mezunlarının her geçen gün arttığı ülkemizde gençlerin birçoğunun nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmesinin, ülkemiz işgücü piyasasında ciddi bir beceri uyumsuzluğu probleminin bulunduğunu göstermektedir. Sigorta prim teşviklerin temel amacı istihdam paketleri adı altında açıklandığı gibi istihdamın artırılması ise, yatırım teşviklerinin istihdama etkisinin daha doğrudan olduğunu görmek gerekir. İşverenler prim teşviki almak için fazla istihdamla çalışma maliyet ve sorumluluğuna girmediği gibi; prim teşvikinden faydalanamadığı için ihtiyacı olan işgücünden de vazgeçmemektedir. Gençlerin İşgücü Piyasası Beklentileri Araştırması” kapsamında ortaya çıkan sonuçlar özetle şunlardır: Gençlerin %84,5’nin uygun iş olması durumunda eğitimine devam ederken çalışmak istediği belirtmiştir. Anket katılımcılarının %62,3’ü yurtdışında yaşamak istediğini belirtmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu yurtdışında yaşamak istemesinin temel nedenini çalışma koşullarının; ücret, çalışma ortamı ve sosyal haklar bakımından daha iyi olması olarak belirtmiştir. Gençlerin %93,1’i eğitim ve iş imkânlarına ulaşmada eşit şartlarda yarışmadığını düşünmektedir. Gençlerin büyük çoğunluğu 20 yıl ve üzeri iş hayatında kalmayı planladığını belirtmiştir. Bu durum Z kuşağının kısa süreli çalışma hayatında kalma isteği içerisinde olduğu değerlendirmesiyle uyuşmamaktadır. Gençlerin %69,6’sı üniversite okumanın işe girebilmek konusunda hayati bir önem taşıdığını düşünmemektedir. Raporun sonunda ise tespit edilen sorun alanlarına yönelik politika önerileri özetle şu şekildedir: İşgücü piyasasını nitelikli istihdam üreten, kurumsal, uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturma çabalarına ağırlık verilmelidir. Politika üretim süreçlerinde çoklu yapı gözden geçirilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının etkinliği ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının işlevselliği artırılmalıdır. Büyüme ve ekonomi odaklı politikalar hazırlanırken istihdam ve işgücü piyasası göz önünde bulundurulmalıdır.” dedi. HABER: BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.