Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
23 Kasım 2020 Pazartesi 07:20

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Uşak’ta yaşanan sokak köpeğinin bir doktor tarafından tüfekle vurulması olayı hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, bahse konu kişinin daha önce sokak hayvanlarının beslenmesinde gönüllü olarak yer aldığı dolayısıyla tutarsız bir kişilik sergilediği iddia edildi. Hayvanlara uygulanan şiddete verilen cezanın caydırıcı olmadığı savunulan açıklamada bu kişinin devlet memuruna yakışmayan hal ve davranışta bulunduğu, aldığı para cezasının suçun karşılığı olmadığı ve konuyla ilgili açılacak bütün davalara dernek olarak müdahil olunacağı bildirildi.

Dernek tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Uşak’ta öncelikle valiliğimizin üstün destekleriyle, belediye, STK ve hayvan severlerin el birliğiyle sokakta yaşayan hayvanlar için samimi ve gerçek bir mücadele verilmektedir. Halkımızı ve özellikle gençleri bilinçlendirmek için çeşitli etkinlik ve eğitimler düzenlenmektedir. Tüm bu çabamıza rağmen ilimizde gerçekleşen hayvana karşı vahşet olayını üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan doktor Bu zavallı savunmasız bir sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürmüştür. Konuyla ilgili olarak şahsın ifadesi alınmış yetkili kurumlar tarafından 1.902 TL para cezası kesilmiştir.

Sokak köpeğini hiç sebepsiz yere vurarak öldüren doktor  daha önce sokak hayvanlarının beslenmesinde gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmalarımıza gönüllü olarak katılan şahsın bu hareketi aşırı derecede tutarsız bir kişiliği sergilemektedir ve bizi endişelendirmektedir. Ayrıca şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz ki şahsın başka şiddet geçmişi de mevcuttur. Mesleği sebebiyle her gün insanlar ile iletişim halinde olduğu düşünüldüğünde durumun vahameti ortadadır. Şiddet şiddettir, bugün hayvana karşı olan şiddet her an insana karşı dönebilir. Kanaatimize göre 657 sayılı kanuna göre devlet memurluğuna yakışmayan fiil ve davranışta bulunmak suçunu işlemiştir.

Ayrıca bu olay bir kez daha göstermektedir ki hayvanları katletmenin, hayvanlara karşı kötü muamelenin, psikolojik-fiziksel şiddetin, hayvanlara karşı işlenen suçların cezası derhal Türk Ceza Kanunu kapsamında caydırıcı bir şekilde düzenlenmelidir. Gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılmasını talep etmekteyiz.

Şahsın yaptığının karşılığında sadece 1902 TL para cezasıyla cezalandırılmayacağını,  hakkettiği cezayı alacağı inancındayız.  Konunun takipçisi ve açılacak davaların müdahiliyiz.  Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” Öte yandan Hayvanları koruma kanununda sahipsiz hayvanların öldürülmelerinin yasaklandığı ve bu durumda ortaya çıkacak cezai müeyyidelerin  bulunduğu görülüyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 6. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor: - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.  Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.  Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan

bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum

ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.  Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna

ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır”. HABER: HALİL ASLAN

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.