Uşak Ufuk
21 Mart 2019 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
25 Nisan 2018 Çarşamba 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİKAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2018/273 ESAS

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden Uşak İli Ulubey İlçesi Köseler Köyü 183 ada 77 parsel sayılı (183 ada 8 parselden ifraz) taşınmazın 363,18 m2’lik bölümünün ve varsa üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, Mustafa Keskin kayıtlı taşınmazın kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin 2018/282 Esas sırasında dava açılmıştır. 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak –Ulubey Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.  İL.BSN.NO: 350

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ