Uşak Ufuk
21 Mart 2019 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
12 Nisan 2018 Perşembe 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/257 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


TCDD İşletme Genel Müdürlüğü ile davalı HALİL BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davası nedeniyle;


TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Uşak İli Ulubey ilçesi Üyükbaşı Mah./Köyü 418 ada 34 parsel (ifrazdan önce 418 ada 7 parsel) sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/257 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

 

 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,


b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak –Ulubey Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.  06.04.2018

İL.BSN. NO:; 302

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ