Uşak Ufuk
22 Ocak 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
14 Nisan 2018 Cumartesi 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/247 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davalı TCDD İşletme Genel Müdürlüğü ile davalı Mehmet KIDAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davası nedeniyle; Ankara-İzmir hızlı tren projesinin kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına ibaset eden gayrimenkullerin ve üzerindeki muhtesatların kamulaştırılması amacıyla güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan taşınmazların ve üzerindeki muhtesatların kamulaştırılması hususunda TCDD Yönetim Kurulunun 19.01.2016 tarih 1/5 sayılı kararı ile KAMU YARARI KARARI alınmış olduğu bu sebeple kamulaştırma sahasına rastlayan ve kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalı adına olan Uşak İli Ulubey ilçesi, Köseler Köyü 193 ada 61 parselde kayıtlı taşınmazın 2.349,07 m2’lik bölümü hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalı adına kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/247 esas sırasında katıylı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak –Ulubey Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.  İL.BSN. NO: 312

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ