Uşak Ufuk
23 Nisan 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
01 Haziran 2018 Cuma 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/377 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı AYŞE Demir ARASINDA mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Uşak-Çevre yolu (Karaağaç, bölme, Kuyucak, Ovademirler) kısmında yol inşaat ve emniyet sahasına katılmak üzere kamulaştırma alanı içinde yer alan ve davalılara ait olan Uşak ili, Merkez Bölme köyü 141 ada 4 parsel (Yeni 141 ada 27 parsel) sayılı 322,60 m2’lik taşınmazın 14,54 m2’lik kısmı hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalılara ait taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/377 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak –Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.  28/05/2018

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ