Uşak Ufuk
22 Nisan 2019 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
kamulaştırma ilanı
08 Haziran 2018 Cuma 08:30

kamulaştırma ilanı

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAIIKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI / ESAS NO: 2018/368

Karayolları Genel Müdürlüğünce Uşak Çevre Yolu (Uşak Merkez bölme Köyü) kısmında, yol yapım sınırları içerisinde kalan, Uşak İli, Merkez ilçesi, Bölme Köyü, 151 ada 8 (yeni 31) parsel sayılı 351,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın 141,81m2 kısmı ile ilgili olarak, yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamu yararı kararı alındığı ve davalı Mustafa Büyükdumlu'ya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili ile yol olarak terkini için mahkememizin 2018/368 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, 

b-ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-Ilgililerin 2 haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR. 29/05/2018 İL.BSN.NO: 444

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ