Uşak Ufuk
24 Temmuz 2019 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kamulaştırma ilanı
28 Eylül 2018 Cuma 08:30

Kamulaştırma ilanı

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2018/677 Esas

Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile davalılar MÜRÜVVET GÜNDÜZ ve SERVET ÇELİKER arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin (UŞAK (Banaz-Eşme)) kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden gayrimenkullerin ve üzerindeki muhtesatların kamulaştırılması amacıyla güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan taşınmazların ve üzerindeki muhtesatın kamulaştırılması hususunda TCDD Yönetim Kurulu'nun 19/01/2016 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup işbu kararın Ulaştırma Bakanlığının  29/01/2016 tarih ve 7548 sayılı oluru ile onaylandığı, 08/03/2016 tarih ve 29647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/02/2016 tarih ve 2016/8504 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile TCDD Genel Müdürlüğünce alınan proje nedeniyle yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı KK. 27. maddesinin uygulanması kararlaştırıldığı, davalıya ait UŞAK İLİ Elmacık köyü 2258 parselde kayıtlı taşınmazın 323,19 m2'lik bölümünün kamulaştırma kararı alınmış olmakla, davalılar adına kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davalılar adına tescili için mahkememizin 2018/677 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur. 14/09/2018 İL.BSN.NO: 690

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ