Uşak Ufuk
16 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
kamulaştırma ilanı
11 Ekim 2018 Perşembe 08:30

kamulaştırma ilanı

t.c. uşak 1. asliye hukuk mahkemesindenesas no: 2018 / 379 esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile davalılar Bedia Çakın, Bilgi Leblebici, Bingül Alay, Cemile Yılmaz, Fadime Aras, Hasan Saim Metin, Hüseyin Şahin Metin, İbrahim Demir, Leyla Yılmaz, Metin Mahir Çakın, Naciye Metin, Öner Demir, Semra Kacar, Senem Kacar, Senem Yılmaz, Serkan Çakın, Ülkü Doğan, Yüksek Gündüz arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Uşak-Çevre yolu yol inşaat ve emniyet sahasına katılamk üzere kamulaştırma alanı içinde yer alan ve davalıya ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Muharremşah mah/köyü 246 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 7.780,58 m2’lik kısmı hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalıya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tepsiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/369 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  İL.BSN.NO: 773

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ