Uşak Ufuk
16 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
15 Ekim 2018 Pazartesi 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO: 2018/767

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalı DURAN ALSANCAK arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Salihli-Uşak-Afyon-3.B1.Hd. Devlet yolu (Ortabağ-Hisar, Kısık, Ulucak, Taşkonak, Alanyurt, Sirge) kısmında yol ve inşaat ve emniyet  sahasına katılmak üzere kamulaştırma planı içinde yer alan Uşak ili Merkez ilçesi, Derbent köyü 222 ada 155 parsel sayılı taşınmazın tamamı hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalı DURAN ALSANCAK’A ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/767 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  İL.BSN.NO: 790

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ