Uşak Ufuk
24 Temmuz 2019 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
19 Ekim 2018 Cuma 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/742 ESAS

Karayolları Genel  Müdürlüğünce (Gediz –Simav) Ayr. – (Güre-Uşak) Ayr. Devlet Yolu (Derbent, Emirfakı, Beylarhan köyleri) kısmında, yol yapım sınırları içerisinde kalan Uşak İLİ, Beylerhan Köyü, 222 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşan 222 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 143,255 metrekarelik kısmı ile ilgili olarak yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamu yararı kararı alındığı ve davalılar NAFİYE MIDAK’a ait taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davalı adına tescili ile yol olarak terkini için mahkememizin 2018/742 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  08.10.2018 ///  İL.BSN.NO: 832

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ