Uşak Ufuk
03 Temmuz 2020 Cuma
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO: 2018 /746 ESAS

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Ali Mıdık, Ayşe Mıdık, Nurettin Mıdık, Muhammer Mıdık, Ramazan Mıdık, Kudret Mıdık arasında mahkememizdegörülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle, 

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan (gediz-Simav) Ayr. -(Göre-UŞAK) Ayr. Devlet Yolu,(Derbent, Emirfakı, Beylerhan Köyler') yol ve inşaat ve emniyet sahasına katılmak üzere

kamulaştırma planı içinde yer alan Uşak ili, Merkez, ilçesi, Emirfakı Köyü 41 parsel sayılı taşınmazın 4764,00 m2"si hakkında kamulaştımıa kararı verilmiş olmakla, davalılar Ali Mıdık, Ayşe Mıdık, Nurettin Nitelik. Muhammer Mıdık, Ramazan Mıdık, Kudret Mıdık'a ait taşınmazın Kamulaştımıa bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tapuya kayıt ve tescili ile yol olarak terikini için mahkememizin 2018/746 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  İL.BSN.NO: 968

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ