Uşak Ufuk
21 Mayıs 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO: 2018 /782 ESAS

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Salihli-Uşak-Afyon-3.B1 Hd. Yolu (Bozkuş, Çarıkköy, İkisaray, Ortaköy Köyler') Km:132+250-152+411 arasında yol ve inşaat ve emniyet sahasına katılmak üzere kamulaştırma planı içinde yer alan dava konusu taşınmazın kamulaştırılması için karar alındığı ve Uşak İli, Merkez ilçesi, Bozkuş Köyü 118 ada 1 parsel sayılı 60.602,84 m2lik taşınmazın 303,65 m2'si ile Uşak ili Merkez Bozkuş Köyü 118 ada 19 parsel sayılı 440,75 m2lik taşınmazın 131,74 m2sinin kamulaştırma bedelinin tespiti, taşınmazın Davalı Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına olan tapusunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescili ile yol olarak terkini istemiyle mahkememizin 2018/782 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  İL.BSN.NO: 970

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ