Uşak Ufuk
21 Mayıs 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018 / 901 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDD Genel Müdürlüğü ile davalı FETHİYE ALTINBAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden Uşak İli Merkez Yapağılar Köyü 279 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 3.669,43 m2'lik bölümünün ve varsa üzerindeki muhtesatların kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalılara ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın davcı adına tescili için mahkememizin 2018/901 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği.

b:-Ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal 'davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştımsa bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği.

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı. davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

e-Ilgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ye savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ILAN olunur.  İL.BSN.NO: 1017

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ