Uşak Ufuk
16 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI
19 Aralık 2018 Çarşamba 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.

UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/918 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile davalılar YUSUF AKLALE, KAMİLE GÜLMEZ, UMMUHAN KÜLÇE, CEMİ L AKLALE, YAKUP AKLALE, ŞABAN AKLALE arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil

davası nedeniyle,

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin( Uşak (Banaz-Eşme)) kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahında isabet eden gayrimenkullerin ve üzerindeki muhtesatların kamulaştırılması amacıyla güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan taşınmazların ve üzerindeki muhtesatın kamulaştırılması hususunda TCDD Yönetim Kurulunun 19/01/2016 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup işbu kararın Ulaştırma Bakanlığının 29/01/2016 tarih ve 7548 sayılı oluru ile onaylandığı, 08/03/2016 tarih ve 29647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/02/2016 tarih ve 2016/8504 sayılı Bakanlar Kumlu kararı ile, TCDD Genel Müdürlüğü'nce alınan proje nedeniyle yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı KK. 27.maddesinin uygulanması kararlaştırıldığı, davalılara ait Uşak ili, Merkez, Yapağılar Köyü 233 ada 18 parselde kayıtlı taşınmazın 3.394,59 mylik bölümünün kamulaştırma kararı alınmış olmakla, davalılar Yusuf Aklale, Kamile Gülmez, Ummahan Külçe, Cemil Aklale, Yakup Aklale, Şaban Aklale'ye ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/918 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, .

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizde tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Merkez Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 03/12/2018

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ