Uşak Ufuk
20 Ekim 2021 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI-312
17 Eylül 2020 Perşembe 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI-312

KAMULAŞTIRMA İLANI-312

T.C. UŞAK 3. ASLİYE HAKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2020/486 KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile davalılar DÖNDÜ DEMİR, UMMUHAN KOZAN ve CEMİL DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tecil) davası nedeniyle;

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 25/04/2014 gün ve 116 sayılı oluru ile onaylanmasına müteakip TEDAŞ genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 14/04/2014 tarih ve 7-150 sayılı onay kararı ile kamulaştırma kararı ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan, Karahallı-Sönmez Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalılara ait Uşak İl Merkez ilçesi Koyunbeyli köyü Bağarkası mevkii 225 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 1486,52 metrekarelik kısmı için irtifak hakkı ve 196,00 metrekarelik kısmı için mülkiyet hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve mülkiyet hakkının tapuya tescili için mahkememizin 2020/486 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanunu'nun 14.Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal,,adli, yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgiliye kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanunu'nun 14.Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkeme tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C.Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgilinin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmediği takdirde

Yargılamanın yokluğunda yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.14/09/2020 --- İL BSN. NO: 312

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.