Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI -386
01 Kasım 2019 Cuma 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI -386

T.C. UŞAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2019/527

Davacı Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından davalı Selim Yalabık aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına esas olmak üzere;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce “Uşak Derbent Uzundere İletişim Hattı” kapsamında Bakanlık Makamınca alınan 03/06/2017 tarih ve 30085 sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulunun 2017/10118 sayılı kamu yararı kararı ve yine 2942 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince alınan 07/03/2018 tarih ve 170787 sayılı kamulaştırma kararı gereğince Uşak ili, Merkez ilçesi, Emirfakı köyü Ova Mevkii 103 ada 42 parsel (eski 541 parsel) sayılı taşınmazın 57,37 metrekarelik kısmının kamulaştırılması için karar alındığı, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Uşak ili, Merkez İlçesi, Emirfakı köyü Ova Mevkii 103 ada 42 parsel (eski 541 parsel) sayılı taşınmazın 57,37 metrekarelik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti, taşınmazın davalı Selim Yalabık adına olan tapusunun iptali ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili istemiyle mahkememizin 2019/527 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, 

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, 

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği, 

c-Açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, 

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak, hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

  e-İlgililerin 2 haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 29/09/2019 //// İL. BSN. NO: 386

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.