Uşak Ufuk
21 Mart 2019 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAMULAŞTIRMA İLANI  ESAS NO: 2018/273 ESAS
17 Nisan 2018 Salı 08:30

KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2018/273 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2018/273 ESAS

 

T.C.

UŞAK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI  ESAS NO: 2018/273 ESAS

İLAN

Davacı TCDD ile davalı FAİK KAYTAN mirasçıları arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası nedeniyle,

                Ankara-İzmir hızlı tren projesinin kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden gayrimenkullerin ve üzerindeki muhtesatların kamulaştırılması amacıyla güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan taşınmazların ve üzerindeki mutesatın kamulaştırılması hususunda TCDD Yönetim Kurulunun 19.01.2016 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile Kamu Yararı kararı alınmış olduğu bu sebeple kamulaştırma sahasına rastlayan e kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalılar adına olan Uşak ili, Ulubey ilçesi üyükbaşı mahallesi 48 ada 24 parselde kayıtlı (irtifadan önce 48 ada 7 parsel) taşınmazın 82,76 m2’lik bölümü hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davacı adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/273 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak –Ulubey Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ