Uşak Ufuk
29 Haziran 2022 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kara: Memurun hakkı için masadayız
28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32

Kara: Memurun hakkı için masadayız

Kara: Memurun hakkı için masadayız

Eğitim-Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, kamu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını,  anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı. Kara, “Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplamda yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi” dedi. Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Kara, “ “Toplu sözleşme; hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masasıdır. 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen, sonuçları itibarıyla çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi, esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlilerine yeni Türkiye’yi yaşatacak, yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi somutlaştıracak, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz” dedi. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye atıfta bulunan Kara, benzer bir olumsuz sonucun tekrarlanmaması adına, masada uzlaşma temelli bakışın hâkim olması gerektiğinin altını çizerek, hakkın teminine, teslimine ve adaletin tesisine fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde masada temsilci bulunduran diğer iki konfederasyona da toplu sözleşme sürecinde “Memur-Sen ile birlikte hareket etme” daveti yaptıklarının altını çizen Kara, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak, önceki toplu sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem Genel Toplu Sözleşme’ye ilişkin hazırladığımız 51’i ortak, toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, toplu sözleşme metninin Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması hâlinde gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.Kara, sendikasının taleplerini şöyle sıraladı: Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalıdır. 6. Dönem’de katsayılar toplamda yüzde 38 artırılmalı. Enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı. Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

-Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeye katkısı görülmeli ve iki yıl için toplamda yüzde 6 refah payı verilmeli. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de yüzde 3 ve 01.01.2023’te yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı artışı yansıtılmalı.

-5. Dönem Toplu Sözleşme’nin zararları görülmeli, 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşme’nin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında seyyanen zam yapılmalı.

Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 ek göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

-Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı, kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

-Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.

-Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmalı.

-Bayram üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli; Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

-Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli,  kamu görevlilerinin yüzde 15 oranını aşan gelir vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli, taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

-Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.” BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.