Uşak Ufuk
27 Temmuz 2021 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KİREÇTAŞI  ALIM İHALESİ-132
07 Nisan 2020 Salı 08:30

KİREÇTAŞI ALIM İHALESİ-132

KİREÇTAŞI ALIM İHALESİ-132

 

 İHALE İLANI

KİREÇTAŞI  ALIM İHALESİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nden

 

Fabrikamız 8.000 Ton ( ± % 20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası*

: 2020/163004

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası

: 0 276 2311491-0 276 2311732

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:  

2-İhale konusu malın

 

a)      Niteliği, türü ve miktarı

:Fabrikamız 2020/2021 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 8.000 Ton ( ± % 20 toleranslı) Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) Alımı

b)      Teslim yeri

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c)  Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği termin programına göre 01 Eylül  2020’de başlanıp, 31 Aralık 2020’de tamamlanacaktır.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati

: 17.04.2020 Cuma günü saat: 14:30

 

4-İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ] adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-Teklifler, 17.04.2020 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa  (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.