Uşak Ufuk
12 Haziran 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞ
10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:30

KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞ

KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞ

 

 

İL.BSN.NO: 289

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞI VE MELAS TANKLARININ TEMİZLENMESİ İHALE İLANI

 

Fabrikamız sahasında bulunan büyük melas tankı içindeki kristalize olmuş köpüklü  ± % 30 toleranslı yaklaşık 200 ton kristalize olmuş ve evsafını yitirmiş melasın satışı ve tankların temizlik ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

 

1-İdarenin

 

a) adresi

: Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK

b) telefon ve faks numarası

:  276) 231 14 91 Faks: (276) 231 17 32

2-İhale konusu hizmetin

 

a) niteliği, türü ve miktarı

Fabrikamız sahasında bulunan büyük melas tankı içindeki kristalize olmuş köpüklü  ± % 30 toleranslı yaklaşık 200 ton kristalize olmuş ve evsafını yitirmiş melasın satışı ve tankların temizlik işidir.  

b) yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) iş günüdür.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK

b) tarihi ve saati

: 21/08/2019 Çarşamba Günü, Saat 14:30

 

 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK) adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV dahil) TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz)  takvim günü olmalıdır.

7- İhale gün ve saatinde (21.08.2019 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.

8-Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.     

 

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.