Uşak Ufuk
28 Haziran 2022 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Memurun hakkı 10 bin tldir
29 Temmuz 2021 Perşembe 08:09

Memurun hakkı 10 bin tldir

Memurun hakkı 10 bin tldir

Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Deniz Ertunç,  toplu sözleşme öncesinde sendikasının taleplerini aktardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Deniz Ertunç, sendikasının talepleri hakkında “Türkiye’de eğitim sisteminin yıllardır çözülmeyen ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük hakları sorunları eğitim ve bilim eğitim emekçilerini, diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre çok daha fazla olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir. Türkiye’de eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır karşı karşıya oldukları güçlükler; -yakın tarihte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelen 130 binin üzerindeki ihraçlar, hangi şartlarda çalışmak zorunda oldukları bilinmesine rağmen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için somut adımların ısrarla atılmaması dikkat çekicidir” dedi. Deniz Ertunç, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik durumunda, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Haksız ve hukuksuz ihraçlarla öğretmenlik mesleğinin, akademik çalışmanın değeri ve özerkliği aşındırılmıştır. Okullarda ve üniversitelerde ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğramadan yaşamak adeta mümkün değildir. Toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi, satın alım gücü açısından bakıldığında eğitim ve bilim emekçilerinin de ciddi anlamda bir gelir kaybı yaşadıkları ve geçim sıkıntısı çekmeye başladıkları görülmektedir. Türkiye’de eğitim ve bilim emekçilerine layık görülen maaşın yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşmaması, üçte ikisi son 19 yıl içinde göreve başlayan eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik koşullarının zorlaşması ve maaşların yetersizliğinden yakınmasına neden olmaktadır.”.

Ertunç, “Eğitim ve bilim emekçilerinin gerek ekonomik ve gerekse sosyal ve kültürel hakları konusunda tarihsel kazanımlarını koruyabilmek ve grevli toplu sözleşme hakkını kazanabilmek, hatta kazanımlarımızı geliştirebilmek açısından bu dönemde ortak taleplerini belirlemek gerekmektedir. Eğitim Sen Genel Merkezi olarak 2022-2023 yıllarını kapsayacak 6. Dönem TİS görüşmeleri öncesinde internet üzerinden bir anket çalışması yapılmıştır. Bu form eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Toplamda 2.395 eğitim ve bilim emekçisinin katıldığı anket çalışması ile eğitim ve bilim emekçilerinin 6. Dönem TİS görüşmelerinde öncelikli taleplerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.” diye konuştu. Anket hakkında bilgi veren Ertunç, “İnsan onuruna yaraşır bir yaşam biçimi için size göre maaşınız hangi aralıkta olmalıdır?” sorusuna katılımcıların “yüzde 37’si 13 bin TL ve daha yukarı” yanıtı vermiştir. “11.001-13.000 TL arası olmalı” diyenlerin oranı yüzde 18; “9001-1000 TL arası olmalı” diyenlerin oranı yüzde 14’tür. Başka bir ifade ile katılımcıların yüzde 69’u eğitim ve bilim emekçilerinin maaşının yoksulluk sınırının üzerinde olmasını talep etmektedir. Size göre en öncelikli ekonomik talebiniz aşağıdakilerden hangisidir? Sorusuna katılımcıların yüzde 49’u “3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir” yanıtını vermiştir. Türkiye’de eğitim ve bilim

emekçilerinin yıllardır ekonomik sorunlarla boğuştuğu, yüzde 80’inin borç içinde olduğu bilinen bir gerçektir. OECD verilerine göre Türkiye’de eğitim emekçileri diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha çok çalışmakta, ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır.  Katılımcıların yüzde 35’i ise “Bir önceki sözleşmeden doğan kayıplarımızın karşılanması için maaşlara en az yüzde 25 ek zam yapılmalıdır.” talebini dile getirmiştir. 1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapılmış, pandemi süresince satın alma gücü yarı yarıya azalmıştır. Ekonomik sorunlar ve yüksek borçluluk oranları dikkate alındığında maaşlara yüzde 25 ek zam yapılması talebinin ne kadar haklı bir talep olduğu görülmektedir.” Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Ertunç, “TİS görüşmelerinde öne çıkarılması gereken en öncelikli demokratik ve hukuksal talebiniz nedir?  sorusuna katılımcıların yüzde 37’si “İşe alma, yükseltme ve işe son verme süreçlerinde ırk, toplumsal köken, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, doğuş vb. başka türden ayrımcılıklara izin vermeyen mekanizmalar kurulmalıdır.” şıkkını işaretleyerek kamuda işe alma ve görevde yükselmelerde sık sık görülen ayrımcı ve kayırmacı uygulamalara dikkat çekmiştir. Okullar ve üniversitelerde güvencesiz çalıştırma ile ayrımcılık yaygın ve derin biçimde birlikte yol almaktadır. Güvencesizlik, ayrımcılığı şiddetlendirmektedir. KHK’lerle ihraç, bir yandan kamu emekçilerinin fiilen güvencesiz çalıştırılmasına yol açmış diğer yandan ise ihraçlar kurum kanaatleri yoluyla hak ve hukuk gözetmeden çok ayrımcı bir tarzda işletilerek yüzbinlerce kamu emekçisinin yaşamlarını alt üst etmiş, “sivil ölümlere” yol açmıştır.” ifadelerini kullandı. BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.