Uşak Ufuk
19 Ekim 2019 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI
05 Temmuz 2019 Cuma 08:30

ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI

 

 

 

 

 

İhale İlanı

Formun Üstü

T.Ş.F.A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK  ŞEKER FABRİKASI

 

2019-2020 Yılı kampanya dönemi Fabrika İçi ve Çevresi Temizlik, Tamil ve Tahliye işi açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

 

 

İhale kayıt no

1-İdarenin

: 2019/302845

a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası

: 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 2019-2020 Yılı kampanya dönemi Fabrika İçi ve Çevresi Temizlik, Tamil ve Tahliye işi tahmini kampanya süresi 115 gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmektedir için her vardiyada 8 işçi olmak üzere 3 vardiyada toplam 24 kişi  (± % 20) çalıştırılacaktır.

 

b)Yapılacağı yer

 :Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

 :Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 17/07/2019 Perşembe günü saat 14:30

 

 

 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası)  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 230

                                                                  

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ