Uşak Ufuk
12 Haziran 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ŞEKER FABRİKASINDAN İLAN-100
01 Mart 2020 Pazar 08:30

ŞEKER FABRİKASI'NDAN İLAN-100

ŞEKER FABRİKASI'NDAN İLAN-100

 

 

T.Ş.F.A.Ş.

 NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE

SİYAH DİKİŞLİ BORU VE MUHTELİF DİRSEK ALIMI İHALE İLANI

 

Siyah Dikişli Boru, Muhtelif Dirsek ve Kompansatör Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

 

1-İdarenin

 

a) adresi

: Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148  UŞAK

b) telefon ve faks numarası

: 0276 231 14 91    Faks: 0276 231 17 32

2-İhale konusu hizmetin

 

a) niteliği, türü ve miktarı

Dikişli Boru 1308 Metre- Siyah Dikişli Dirsek 50 Adet ve Kompansatör  4 Adet Alımı işidir.

b) Teslim yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim süresi

:Firmalar sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ürünleri teslim edecektir.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148  UŞAK

b) tarihi ve saati

: 12.03.2020 Perşembe günü, saat 14:30

 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası)  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

                                                                              

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.