Uşak Ufuk
20 Ekim 2021 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SERVİS PLAKASI SATIŞI-184
06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:30

SERVİS PLAKASI SATIŞI-184

SERVİS PLAKASI SATIŞI-184

 

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLİMİZDE FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE 20 (YİRMİ) ADET TİCARİ SERVİS PLAKASI AÇIK ARTIRMA İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale İlanı

1)         Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 20 adet ticari “S” plakası açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır.

2)         Ticari “S” plakaların muhammen bedeli;

 

 

SIRA

NO

 

PLAKA

 

MİKTAR

 

BİRİMİ

MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

(KDV HARİÇ)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

64 S 0496 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.00

2

64 S 0497 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.05

3

64 S 0498 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.10

4

64 S 0499 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.15

5

64 S 0500 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.20

6

64 S 0501 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.25

7

64 S 0502 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.30

8

64 S 0503 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.35

9

64 S 0504 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.40

10

64 S 0505 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.45

11

64 S 0506 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.50

12

64 S 0507 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

11.55

13

64 S 0508 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.00

14

64 S 0509 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.05

15

64 S 0510 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.10

16

64 S 0511 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.15

17

64 S 0512 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.20

18

64 S 0513 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.25

19

64 S 0514 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.30

20

64 S 0515 TİCARİ S PLAKASI

1

ADET

81.000 TL

2.430 TL

22.07.2020

12.35

 

3)         İhale 22/07/2020 Çarşanba günü, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

 

4)         İstenilen Belgeler;

4.1       Gerçek Kişiler İçin

4.1.1    Vekil ise vekâletname (Noter tasdikli)

4.1.2    Uşak ili sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir nüfus idaresinden alınmış ikametgâh belgesinin aslı.

4.1.3    Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı.

4.1.4    Nüfus cüzdan sureti.

4.1.5    Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur" belgesi.

4.1.6    Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

4.2       Tüzel Kişiler İçin

4.2.1    İmza sirküleri (Noterden)

4.2.2    Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin Uşak Ticaret Odasından alınmış Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı en son ilanı ile 2020 yılında alınmış ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanını gösterir Yolcu Taşımacılığı ve Servis taşımacılığı yapar kayıt belgesi.

4.2.3    İhale şartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayıları baz alınır. Ortakların Uşak Belediyesi sınırları içerinde en az (İki) yıl ikametgâh ettiğini belirtir nüfus müdürlüğünden alınmış belgenin aslı.

4.2.4    Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı.

4.2.5    Şirketin "Vergi Levhası" fotokopisi

4.2.6    Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur " belgesi

4.2.7    Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

5)         İhale şartnamesi, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Uşak adresinde görülebilir.

6)         İsteklilerin ihaleye katılmak için 4. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.

 

 

 

 

 Mehmet ÇAKIN

            Belediye Başkanı

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.