Uşak Ufuk
08 Mayıs 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
20 Kasım 2019 Çarşamba 08:30

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

UŞAK

1. İCRA DAİRESİ

2012/2892 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Cebri İcra yolu ile Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu kaydı: Uşak İli, Merkez İlçesi, 2743 Ada, 24 Parsel, ÇEVRE Köyü, Köy İçi Mevkii,Müdürlüğümüz dosyasında borçlu adına kayıtlıUşak İli, Merkez İlçesi, Çevre Köyü, Köy içi Mevkii, Cilt No:50, Sayfa No:4919, olan 2743 Ada, 24 Parsel, 421,33m2   yüzölçümlü, Arsa niteliğindeki taşınmazın

Özellikleri : Taşınmazın İmar Durumu Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.09.2018 tarihli ve E 17354 sayılı yazısında, taşınmazın ayrık nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kaldığı belirtilmektedir. Taşınmazın Tapu Kaydı.Söz konusu taşınmaz, Çevre Köyü, Çevre Köyü Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın ön cephesinde iki ya da daha çok katlı mesken amaçlı yapılar, arka cephesinde ise fabrika binaları yer almaktadır. Uşak Çevre Yoluna (Kuzey) 150-200 m mesafededir. Taşınmaz, Çevre Köyü İlkokulu, Çevre Köy Mezarlığı ile Mehmet Akif Ersoy Camisine yürüme mesafesindedir.

     Taşınmaz; Gazi Bulvarındaki (Uşak-Afyon Karayolu) Uşak Devlet Hastanesine yaklaşık olarak 2,0 km, Festiva AVM?ye yaklaşık olarak 1,7 km, Uşak Valiliğine yaklaşık olarak 4,4 km araçla ulaşım mesafesindedir. Taşınmaz konum olarak Uşak?ın az tercih edilen bölgelerinden birinde yer almaktadır.

Arsanın Özellikleri: Belediye mücavir alan sınırları içerisinde imar nitelikli parsel olup arsa topoğrafik yapısı itibari ile az eğimli ve engebesizdir. Taşınmaz su, kanalizasyon, elektrik gibi hizmetlerden yararlanabilecek durumdadır.

Yukarıda sıralanan arsa özellikleri ile birlikte taşınmaz çevresi dikkate alındığındaarsa m2 fiyatının 200,00 TL/m2 edebileceği tespit edilmiştir.

Arsa Değeri:421,33 m2x200,00 TL/m2 = 84.266,00 TL

     Kıymet takdiri yapılan taşınmazın özellikleri, çevresinde yapılan araştırmalar, incelemeler ve piyasa rayiçleri dikkate alınarak taşınmazın toplam değeri tespit edilmiştir.

Adresi : Çevre Köyü Caddesi Çevre KöyüMerkez / UŞAK

Yüzölçümü : 421,33 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.09.2018 tarihli ve 96831588-109.02-E 17354 sayılı yazısında, taşınmazın ayrık nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 84.266,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Müdürlüğümüzün dosyasında mevcut bulunan 30.09.2019 tarihli 14:39 saatli satış işlemine konu taşınmazın Takyidatlı Tapu kaydında olduğu gibi ve ayrıca Satış Vaadi Sözleşmesi : 22.11.2017 Tarihli 8.000,00 TL bedelli ALAATTİN AKINER'E SATI VADİ SÖZLEŞMESİ şerhi vardır.

1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 11:00 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 26/12/2019 günü 11:00 - 11:15 arası

Satış Yeri              : Köme Mahallesi Taslak Sokak Belediye İş Hanı Kat:3 No:309 Merkez/UŞAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2892 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2019

(İİK m.126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu Örnek, Bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64 karşılık gelmektedir.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.