Uşak Ufuk
20 Ekim 2021 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
21 Aralık 2020 Pazartesi 08:30

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.
UŞAK1. İCRA DAİRESİ

2020/162 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İl, Merkez İlçe, 229 Ada, 25 Parsel, ATATÜRK Mahalle/Köy, 1. Kat Nolu Bağımsız Bölüm Müdürlüğümüzün dosyasından 31.01.2020 tarihinde yapılan kıymet takdiri işleminde Uşak Tapu Müdürlüğünün 10.01.2020 tarih 123910 sayılı yazı ekinde belirtildiğii üzere Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 229 ada 25 parselde, 251,00 m² yüzölçüme sahip, bahçeli kargir üçkatlı binanın zemin katında bulunan dükkan vasfında 1 nolu bağımsız bölümde olan arsa payı 1/12 Nevzat Yılmaz'a ait dükkan niteliğinde olan taşınmazın Uşak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan şifahi bilgi ve imar bilgisine göre Atatürk Mahallesi, 229 ada, 25 parselin bitişik nizamda 3 kata müsaadeli zemin katı ticari konut alanına isabet ettiği belirtilmiştir.Taşınmaz üzerinde Tuncer Sokak 3 kapı nolu yarım bodrum+3 katlı betonarme ve bahçesi bulunmaktadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalı, çatı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. Zemin katta 3 adet dükkan olup, 1 ve 2. Katlar mesken niteliktedir.Kıymet takdirine esas 1 bağımsız bölüm numaralı dükkan fiilen boş durumdadır. Kapı ve camekanı alüminyum doğramalı, zemini seramik, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Bayan güzellik salonu olarak faaileyet gösterirken kapatıldığı beyan edilmiştir. Binanın kuzey batısındaki birinci dükkan olup, yanında tost-sandviç ve devamında ise bodrumunda deposu olan kombi ticareti üzerine faaliyet gösteren 3. dükkan bulunmaktadır. 38.00 m2 kullanım alanı olan dükkanın bulunduğu bina yaklaşık 35 yıllıktır. Taşınmazın bulunduğu çevrede zemin katları dükkan ve işyeri nitelikli 3-6 katlı mesken binaları olup konum itibariyle toplu taşım üst seviyededir. Mahallindeki mevcut alt yapı hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır. Yakınında okul, cami, park, hastane, banka gibi kamusal alanlar bulunmaktadır. Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 229 ada 25 parsel nolu taşınmazdaki zemin kat 1. bağımsız bölüm numaralı dükkanın Nevzat Yılmaz'a aitve tam hisse olduğu, taşınmazın yüzölçümü, konumu, imar özellikleri, bulunduğu mevkii özellikleri, ulaşımı, çevre koşulları, çevresindeki eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar ile, binanın yapı tarzı ve özelliklerine göre yapranmalı olarak değerlendirilmiştir.
Adresi Atatürk Mah. (Fevzi Çakmak) Merkez/UŞAK
Yüzölçümü 251,00 m2
Arsa Payı 1/12
İmar Durumu Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/01/2020 tarihli 1152 sayılı yazısında söz konusu taşınmaz imar planında bitişik nizamda 3 kata kadar müsaadeli konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti 119.448,32 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Müdürlüğümüz dosyasına alınan 21/10/2020 tarihli saat:09:51 itibariyle alınan Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü 18/02/2021 günü 10:30 - 10:45 arası
2. Satış Günü 18/03/2021 günü 10:30 - 10:45 arası
Satış Yeri : Uşak Adliye Sarayı İcra Mezat Salonu Zemin Kat No: 55 Uşak Adliyesi Merkez/Uşak
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/162 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2020
(İİK m.126)
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu Örnek, Bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64 karşılık gelmektedir.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.