Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI - 427
25 Kasım 2019 Pazartesi 08:30

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI - 427

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI - 427

 

T.C.

UŞAK

1. İCRA DAİRESİ

2017/7443 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Müdürlüğümüz dosyasından cebri icra yolu ile Satılmasına karar verilen dosyamızdan hacizli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu kaydı:Uşak İli, Merkez İlçesi, Susuzören Köyü, Cilt No:28, Sayfa No:2757 nolu 132 Ada, 6 Parsel, kayıtlı 1.242,51m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz ;

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 132 Ada, 6 Parsel, SUSUZÖREN Mahalle/Köy, Müdürlüğümüz dosyasından 29.01.2019 Tarihinde yapılan Kıymet Tadiri işlemine konu Uşak İli, Merkez İlçesi, Susuzören Köyü, Cilt No:28, Sayfa No:2757 nolu 132 Ada, 6 Parsel, kayıtlı 1.242,51m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz Susuzören köyünün köyün güney doğu istikamenti çıkışında ve asfalt yolun hemen doğusundaki meskun mahal içindedir. Zemini düz ve kare şekillidir. Mahallindeki mevcut alt yapı ve hizmetlerini tam olarak almakta olup iki çevresi de yola cephelidir.Çevresinde 1-2 katlı bahçeli meskenler ile yem fabrikası bulunmaktadır.

Parselin cepheleri demir ve beton direkli kafes tel çit ile çevrili boş arsa niteliğinde olup üzerinde herhangi bir bina ve yapı yoktur.Kadastro parseli nitelikli ve yapılaşma için uygundur.Taşınmazın değerlendirme safhasında yüzölçümü, Konumu, İmar Özellikleri, bulunduğu mevkii özellikleri, alt yapı hizmetleri, çevre koşulları dikkate alınarak bu şekilde kıymet takdiri işlemi yapılmıştır.

Adresi : Susuzören KöyüMerkez / UŞAK

Yüzölçümü : 1.242,51 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Yola Cephesi var, Planlı alanlar yönetmeliği tabi İmar planı uygulanmış yapılaşması %30, Kaks %60 Bina yüksekliği 6,50 iki kata kadar müsadelidir.

Kıymeti : 41.175,30 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Müdürlüğümüz dosyasından uyap üzerinden 03.11.2019 tarihinde 18:27 saat itibariyle alınan takyidatlı tapu kaydında olduğu gibi olup Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/03/2005 tarihli 1759 yevmiye nolu 10 yıl takyidatlıdır şerhi vardır.

1. Satış Günü : 15/01/2020 günü 11:00 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 13/02/2020 günü 11:00 - 11:15 arası

Satış Yeri : Köme Mahallesi Taslak Sokak Belediye İş Hanı Kat:3 No:309 Merkez/UŞAK  adresidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7443 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2019

(İİK m.126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu Örnek, Bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64 karşılık gelmektedir

 

 

Durmuş Ali DEMİRCAN

İcra Müdür Yardımcısı

111699

       

 

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.