Uşak Ufuk
01 Ağustos 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI-57
07 Şubat 2020 Cuma 08:30

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI-57

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.UŞAK 3. İCRA DAİRESİ 2019/1787 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 143 Ada, 17 Parsel, Paçacılar Köy, Akkaya Mevkii, Tespit tarihi itibari ile taşınmaz; tapuda tarla vasfında kayıtlı, yulaf anızı ile kaplı bitki örtüsüne sahip tarla çakıllı %20 eğimde düşük verimli bir arazidir. Yolu olan ve köye yakın konumdadır.sulama imkanı yok,orta bünyeli taşlı ve çakıllılık hakim durumda.tam hisseli

Adresi : 143 ada, 17 parsel, Akkaya Mevkii, Paçacılar Köyü Merkez/Uşak

Yüzölçümü : 3.400 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar ve mücavir alan dışı

Kıymeti : 6.800,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyet yoktur, 11/01/2020 tarihinde UYAP Takbis parosunda olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Uşak Adliyesi 3.İcra Müdürlüğü önü/koridoru Mekez/Uşak

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 127 Ada, 32 Parsel, Paçacılar Köy, Akkaya Mevkii, Tespit tarihi itibari ile taşınmaz; tapuda tarla vasfında kayıtlı, yulaf anızı ile kaplı bitki örtüsüne sahip tarla kumlu killidir. orta hafif bünyeli,%15 eğimli,taşlı ve çakıllı olan arazide anakaya yüzeye yakın,köyden uzak yolu ve sulama imkanı yok.tam hisseli

Adresi : 127 ada, 32parsel, Akkaya Mevkii, Paçacılar Köyü Merkez/Uşak 

Yüzölçümü : 10.466,42 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar ve mücavir alan dışı

Kıymeti : 8.372,14 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.11/01/2020 UYAP Takbis raporunda olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Uşak Adliyesi 3.İcra Müdürlüğü önü/koridoru Mekez/Uşak 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 128 Ada, 72 Parsel, Paçacılar Köy, Akkaya Mevkii, Tespit tarihi itibari ile taşınmaz; tapuda tarla vasfında kayıtlı,aşırı eğimden dolayı yol kenarından teraslama yaparak oluşturulmuştur,açık alan domatesi ile örtülü olan parselin sulama imkanı şu an kuru vaziyetteki dağ çeşmesinin suyuna bağlıdır.normal sulama imkanı yok.tam hisseli

Adresi : 128 ada, 72parsel, Akkaya Mevkii, Paçacılar Köyü Merkez/Uşak 

Yüzölçümü : 620,09 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar ve mücavir alan dışı

Kıymeti : 620,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.11/01/2020 tarihinde UYAP Takbis raporundaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Uşak Adliyesi 3.İcra Müdürlüğü önü/koridoru Mekez/Uşak 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 121 Ada, 202 Parsel, Paçacılar Köy, Akkaya Mevkii, Tespit tarihi itibari ile taşınmaz; tapuda tarla vasfında kayıtlı,taşlı çakıllılık hakim,%20 eğimde kaba bünyeli ve kumlu killi toprak yapısında,sulama imkanı ve ulaşım imkanı yok,köyden uzak,tam hisseli

Adresi : 121 ada, 202parsel, Akkaya Mevkii, Paçacılar Köyü Merkez/Uşak 

Yüzölçümü : 2.049,34 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :İmar ve mücavir alan dışı

Kıymeti : 1.844,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.11/01/2020 tarihinde UYAP Takbis raporundaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Uşak Adliyesi 3.İcra Müdürlüğü önü/koridoru Mekez/Uşak 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 127 Ada, 26 Parsel, Paçacılar Köy, Akkaya Mevkii, Tespit tarihi itibari ile taşınmaz; tapuda tarla vasfında kayıtlı,orta bünye toprak yapısında, %60 taş ve çakıllı olup ana kaya yüzeye çok yakın,%20 aşırı eğim söz konusu,köyden uzakta engebeli topografyadan dolayı yol sorunu var,sulama imkanı yok,tam hisseli

Adresi : 127 ada, 26parsel, Akkaya Mevkii, Paçacılar Köyü Merkez/Uşak 

Yüzölçümü : 1.704,16 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar ve mücavir alan dışı

Kıymeti : 1.704,16 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.11/01/2020 tarihinde UYAP Takbis raporundaki gibidir. 

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Uşak Adliyesi 3.İcra Müdürlüğü önü/koridoru Mekez/Uşak 

**İ.İ.K. 114.Madde (Ek fıkra:18/02/1965-538/57md.) gereğince;

  1- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

       2- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda no'su yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

       3- İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.11/01/2020

                                                                                              Mehmet Göksel ÖCAL-İcra Müdür Yardımcısı-16683011/01/2020

                                                            e-imzalıdır

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.