Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ
09 Eylül 2019 Pazartesi 06:15

ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

HAK İŞ Uşak İl Temsilcisi Recep Sorkun, ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAK İŞ Uşak İl Temsilcisi Recep Sorkun, ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.  Son zamanlarda dünyanın refah seviyesini düşüren önemli değişikliklerin yaşandığını dile getiren Sorkun, “Bu değişikliklerden bazıları işçi haklarının yok sayılması, Neo-liberal politikalar sonucunda özelleştirmenin artmasına rağmen özel sektörde örgütlenmenin düşük seviyede olması, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı belirsizlikler ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok uluslu şirketlerin sorumluluk üstlenmiyor olması temel sorunlarımızdır. Tüm bu sorun alanlarının çözümü için başta hükümetler olmak üzere sosyal taraflara önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda temsili demokrasinin diyalog demokrasisine dönüştürülmesi son derece önemlidir” dedi. Hükümetler açısından bakıldığı zaman işçi ve işverenler arasındaki güç ilişkilerindeki farklılıkların hukuksuzluğa dönüştürülmemesi için eşitliğe dayalı, yasal koşullarla birlikte pozitif ortamlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Sorkun, “Yeni bir sosyal sözleşme ancak eşitlik ve adalete dayandırılırsa başarılı olacaktır. Önemli olan işçi ve işverenlerin hak ve hukukunu gözetecek adil çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Bu çalışma ortamlarının oluşturulmasında sendikal örgütlenme kilit rol oynamaktadır. Yeni bir sosyal sözleşme yapabilmek için güçlü sendikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Onun için de sendikal örgütlülüğün arttırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Tüm dünyadaki sendikalaşma oranının düşük seviyelerde olduğunu belirten Sorkun, “Yeni stratejilere ihtiyacımız var. HAK-İŞ olarak özel sektörde örgütlenmeyi en önemli stratejilerden birisi olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı. Küresel adaletsizliğin günden güne artarak rahatsız edici boyutlarda devam etmesinin ve servetin adaletsiz paylaşımının, beraberinde yoksulluk, çatışmalar, açlık gibi başka sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret eden Sorkun, “Sorunların etkilerini azaltacak, işçi-işveren-hükümet üçlüsünü dahil eden yeni bir global modele yani yeni bir sosyal sözleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Taraflar kesinlikle bu sözleşmede özgür ve eşit bir seviyede olmalıdır. Sözleşme uzlaşmaya dayalı, ortak bir mutabakatla oluşturulmalıdır. Yeni bir sosyal sözleşme ancak eşitlik ve adalet ilkelerine dayandırılırsa başarılı olabilir. Bu çerçevede refahın yeniden dağılımına ihtiyacımız var. Bu dağılım tesis edilirken ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’un söylediği gibi sözleşme bütün işçileri kapsamalı, asgari ücret, dijitalleşme, adil geçiş, çalışma saatleri gibi konular hedeflediğimiz yeni bir sosyal sözleşmenin temelini oluşturmalıdır” sözlerine yer verdi. Yeni sosyal sözleşmenin güçlü bir tarafı olabilmek için güçlü bir sendikal örgütlülüğe ihtiyaç duyulduğunu, bunu sağlamak için de güçlü örgütlenme stratejilerinin üretilmesi gerektiğini vurgulayan Sorkun, “Dünya emek hareketinin öncüleri olarak yeni sosyal sözleşmede masadaki yerimizi almak istiyorsak önce güçlü örgütler inşa etmek durumundayız. Güçlü örgütlenme stratejileri ile ancak, “İşçinin Gücünü inşa edebiliriz.” Kimse bu hakkı bize kendiliğinden vermeyecektir. Yeni sosyal sözleşmeyle güçlü olabilmenin yolu, uluslararası sendikal dayanışmadan geçmektedir. Burada ITUC’un gücü, rolü ve misyonu belirleyici olmaktadır. Onun için ITUC’un daha etkin olması için ITUC üyelerinin güçlü örgüt yapılarına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu gücü inşa edebildiğimiz ölçüde yeni bir sosyal sözleşmenin ancak güçlü bir tarafı olabiliriz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir” şeklinde konuştu.

HABER: BERKAY ÖZYAYLA

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.