Uşak Ufuk
22 Mart 2019 Cuma
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak Belediyesi kira ilanı
01 Mayıs 2018 Salı 08:30

Uşak Belediyesi kira ilanı

Uşak Belediyesi kira ilanı

 

370

 

UŞAK BELED
İYE BASKANLIĞINDAN
İHALE İLAN1

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait, (4) adet muhtelif yerlerdeki taşınmazların belediyeye gelir getirmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2-   Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

03-İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale Gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

No

ADRES

Nevi

 

Ada

Prs.

"E

İhale
Tarihi

İhale
Saati

Muhammen

Bedel
(Aylık)

Muhammen
Bedel
(Yıllık)

Geçici
Teminat
(%3 )

ı

Dikilitaş Mh.11ıcak Subaşı Parkı IçiRestoran

Restoran

969

40

286

15.05.2018

.
15.10

3.700,00 KDV Hariç

44.400,00
KDV Hariç

_

1332,00

2

Kemalöz Mh.Atatürk Meydanı No:54/A Kule Restoran

Restoran

6083

2

290

15.05.2018

15:15

9.000,00 KDV Hariç

108.000,00 KDV Hariç

.3 240,00

3

Kemalöz Mh.Atatürk Bulvarı No:131/T

Işyeri

200

31

1924

15.05.2018

15:20

11.000,00

132.000,00

3.960,00

4

Kemalöz Mh.Atatürk Bulv.Yeni Oto Garaj! A Blok Zemin Kat No:129/A1

Işyeri

510

342

1250

15.05.2018

15:25

9.000,00

108.000,00

3.240,00

 

04- İhaleye girecekler:

a- Gerçek Kişiler;

1.      Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2.      Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3.      Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu Yoktur belgesi getireceklerdir.

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1.      İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahıslar! gösterir belge (Yetki Belgesi),

2.      İmza Sirküleri,

3.      Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4.      Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu Yoktur belgesi getireceklerdir.

5.      Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden D1 Belgesi (3 ve 4 sıradaki taşınmazlar için)

c- Şehrimizin marka değerinin artırılması, sunulan hizmetlerde belirli kalite ve standardın sağlanabilmesi amacıyla, ihale üzerine kalan kişi/kurum/şirket, Türkiye de doğrudan şube açmak suretiyle veya isim hakkı kullandırmak suretiyle en az 5(beş) ürün çeşitliliğine sahip ülke genelinde il veya ilçelerde en az 5(Beş) işyeri bulunan (Lokanta, Kafeterya, Fast Food v.b.) firma ile şube sözleşmesini veya isim hakkı kullanma sözleşmesini, idare ile yapacağı sözleşme gününe kadar idareye ibraz etmek zorundadır. Aksi halde sözleşme düzenlenmeyecektir.(Bu madde Kemalöz Mh.Atatürk Meydanı No:54/A Kule Restourant için geçerlidir.)

05-      İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira

İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

06-    Belediye Encümen'i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ilan olunur.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ