Uşak Ufuk
27 Temmuz 2021 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK İL ÖZEL İDARESİNDEN İLAN - 441
17 Aralık 2019 Salı 08:30

UŞAK İL ÖZEL İDARESİNDEN İLAN - 441

UŞAK İL ÖZEL İDARESİNDEN İLAN - 441

T.C

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1-      İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait Elmalıdere Mahallesi Nurişeker Caddesinde bulunan, aşağıda m² ve muhammen bedelleri belirtilen 21 Adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2-      MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: İş yerlerinin kira süresi 3 yıl olup, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.                                                                                                                                                           

No

Yüz Ölçümü

 

Cinsi

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat

        Saati

1

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:00

2

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:10

3

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:20

4

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:30

5

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:40

6

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

14:50

7

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

15:00

8

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

15:10

9

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

15:20

10

50 m²

Dükkan

2.710,00 TL

975,60 TL

15:30

12

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

15:40

13

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

15:50

14

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:00

15

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:10

16

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:20

17

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:30

18

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:40

19

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

16:50

20

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

17:00

21

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

17:10

22

45 m²

Dükkan

2.400,00 TL

864,00 TL

17:20

3-      İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, İl Encümenince 24.12.2019 Salı günü saat 14.00 dan itibaren Öz Merkez İş Merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.  

4-      İhaleye iştirak edecekler 2.maddedeki tabloda belirtilen geçici teminatı İl Özel İdaresinin göstereceği hesaba yatırmak zorundadır.

İHALE DÖKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. Ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 19 6193 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır. İrtibat Telefon : 0 276 223 12 70-71 Dahili: 385

5-      İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a.      2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b.      İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi. 

c.       Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

d.      Gerçek kişiler için 2019 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        

e.       Mevzuatı gereği 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

f.        Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

g.      Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi.

h.      Şekli şartnamede belirtilen muhammen bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat

i.        İhale dokümanı alındı belgesi.

j.        Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu.

k.      Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

6-      İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-      İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 23.12.2019 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.