Uşak Ufuk
23 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak İl Özel İdaresinden ilanı
27 Aralık 2018 Perşembe 08:30

Uşak İl Özel İdaresi'nden ilanı

Uşak İl Özel İdaresi'nden ilanı

 

 

 

T.C

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait Banaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Banaz/Uşak adresinde bulunan aşağıda m² ve muhammen bedeli belirtilen bahçesi olan iki katlı (dubleks) konut, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2-      MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: Konutun kira süresi toplam 3 yıl olup, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.                                                                                                                                                           

           

No

Yüz Ölçümü

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat

        Saati

32

230 m2

446,67 TL

160,80 TL

        14:00

 

 

3-      İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, İl Encümenince 08.01.2019 Salı günü saat 14.00 de Öz Merkez İş merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.  

4-      İhaleye iştirak edeceklerin yıllık muhammen kira bedeli karşılığı olan 2.maddedeki tabloda belirtilen  %3’ü oranında geçici teminatı İl Özel İdaresinin göstereceği hesaba yatırmak zorundadır.

5-      İHALE DÖKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. Ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 19 6193 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır. İrtibat No:

Telefon : 0 276 223 12 70-71      Dahili: 385

6-      İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a.      2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b.      İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi. 

c.       Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

d.      Gerçek kişiler için 2018 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        

e.       Mevzuatı gereği 2018 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

f.        Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

g.      Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket, dernek vb. adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi.

h.      Şekli şartnamede belirtilen muhammen bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat

i.        İhale dokümanı alındı belgesi.

j.        Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu.

k.      Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

7-      İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-      İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-      İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 07.01.2019 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLAN OLUNUR.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ