Uşak Ufuk
08 Mayıs 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak Kadısına alkol soruşturmasını yapması için emir verdi
13 Aralık 2019 Cuma 08:00

Uşak Kadısına alkol soruşturmasını yapması için emir verdi

Uşak Kadısına alkol soruşturmasını yapması için emir verdi

DERLEYEN: BERKAY ÖZYAYLA

Kanuni Sultan Süleyman’ın istediği üzerine şehzade Mustafa’nın katline fetva vermesiyle anılan dönemin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi, Uşak kadısının Afyon sancak beyi Mehmed’e içki içtiği ve namaz kılmadığı gerekçesiyle soruşturma açmasını emretti.  Konuyla ilgili araştırmayı usaktayiz.com isimli tarihi bloğun yazarı Ömer Aşçı, kaleme aldı. Ömer Aşçı, o dönemde yaşananlarla ilgili şu ifadeleri aktardı: Zikredilen olay; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi’ndeki önemli defter fonlarından Mühimme Defterleri serisi içinde yer alan 1558-1560 Tarihli 3 Numaralı Mühimme Defterinde bahsediği şekliyle Kanunî Sultan Süleyman’ın meşhur şeyhülislâmı Ebussuud Efendi’nin Uşak Kadısından namaz kılmadığı ve içki içtiği iddiasıyla şikayet edilen Karahisar(Afyon) Piyade(yaya) Sancak Beyi Mehmed hakkında kovuşturma ve muhakeme yapması hakkında gönderdiği emirdir. Uşak Kazası Yaya(Piyade) ve Müsellem(Süvari) Ocakları Yeniçeri Ocağı‘nın Kuruluş tarihi olan 1363 tarihinden önce ,Osmanlı ordusunun ilk maaşlı askeri birliği ve düzenli ordu gücünü teşkil eden Yaya(Piyade) ve Müsellem(Süvari) Ocağı; yörükler ile köylerde oturan halk arasından gönüllülük esasıyla belirleniyordu. Yaya(Piyade) ve Müsellem(Süvari) Ocaklarının Anadolu Eyâleti bünyesinde en yaygın olduğu alanlardan birisinin de Uşak kaza dâiresi olduğunu göstermektedir.

Ebussuud Efendiden Uşak Kadısına

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi’ndeki önemli defter fonlarından Mühimme Defterleri serisi içinde yer alan 1558-1560 Tarihli 3 Numaralı Mühimme Defterinde ; Uşak kadısına: Karahisar yayaları sancağı beyi Mehmed’in namaz kılmadığı ve içki içtiğine dair haber üzerine tahkikat yapıp bildirmesi hakkında; Uşak kadısına:Kara-hisâr yayaları sancağı begi olan Mehmed; namaz kılmaya mani bir durumu olmayıp içki içtiği,halk cuma namazında iken cami yakınındaki evinde içki alemi yaparak günah işlediği iddiaları üzerine mahkeme edilerek savunmasını yapmasını isteriz. Bu durumu mahkeme edip zikredilen olay şahısların anlattıklarıyla uyuşmaktamıdır?yazıp bildiresin. Zikredilen olay hakkında hüküm verirken yanlış yapmaktan çekinesin…” diye bahsetmekle birlikte sonrasında gelişen olayları zikretmez.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.