Uşak Ufuk
27 Mayıs 2020 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak Özel İdare kiralama ilanı
15 Mart 2019 Cuma 08:30

Uşak Özel İdare kiralama ilanı

Uşak Özel İdare kiralama ilanı

 

 

 T.C

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-      İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait Elmalıdere Mahallesi Nurişeker Caddesinde bulunan, aşağıda m² ve muhammen bedelleri belirtilen 1 Adet dükkan ve Durak Mahallesi Fatih Caddesi No:2 Uşak adresinde (Özel İdare İş Merkezinde) bulunan 3 Adet Büro 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2-      MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: İş yerinin kira süresi dükkan için 3 yıl bürolar için 5 yıl olup, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.                                                                                                                                                           

           

No

Yüz Ölçümü

 

Cinsi

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat

        Saati

29/1

45

Dükkan

2.368,63 TL

852,71 TL

14:00

203

56,98 m²

Büro

1.325,00 TL

477 TL

14:10

204

75,17 m²

Büro

1.600,00 TL

576 TL

14:20

303

56,98 m²

Büro

1.341,67 TL

483 TL

14:30

 

 

3-      İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, İl Encümenince 26.03.2019 Salı günü saat 14.00 dan itibaren Öz Merkez İş merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.  

4-      İhaleye iştirak edeceklerin yıllık muhammen kira bedeli karşılığı olan 2.maddedeki tabloda belirtilen  %3’ü oranında geçici teminatı İl Özel İdaresinin göstereceği hesaba yatırmak zorundadır.

5-      İHALE DÖKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. Ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 19 6193 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır. İrtibat No:

Telefon : 0 276 223 12 70-71      Dahili: 385

6-      İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a.      2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b.      İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi. 

c.       Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

d.      Gerçek kişiler için 2019 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        

e.       Mevzuatı gereği 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

f.        Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

g.      Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi.

h.      Şekli şartnamede belirtilen muhammen bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat

i.        İhale dokümanı alındı belgesi.

j.        Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu.

k.      Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

7-      İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-      İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-      İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 25.03.2019 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLAN OLUNUR.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ