Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK SGKDAN KAYITDIŞI UYARISI
13 Aralık 2019 Cuma 08:30

UŞAK SGK'DAN KAYITDIŞI UYARISI

SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk, kayıtışı personel çalıştıran işletmelerin teşviklerden yararlanamayacağını belirtti

SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk, kayıtışı personel çalıştıran işletmelerin teşviklerden yararlanamayacağını belirtti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İbrahim Öztürk, “Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda hizmetleri sunmaktadır. İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur. Sigorta sistemimizin finansmanı alınan primler vasıtasıyla sağlanmakta olup, aktif sigortalılardan alınan primler, tüm sigortalıların ödemelerini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Bu tür finansman, dağıtım yöntemi olarak adlandırılmakta ve nesiller arası paylaşım esasına dayanmaktadır” dedi. Öztürk, şöyle konuştu: “Bu sebep ile kayıt dışı çalışmayı önlemek amacı ile il genelinde fiili denetimler yapılmakta olup bu denetimlerin devam edeceği, bu denetimlerde ki amaç kayıtlı istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. İşverenlerin çalıştırdığı kişilerin tescillerini mutlaka sağlamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği çalışmaya başlayanların işe başlamadan en az bir gün önce işe giriş bildirgelerinin yapılması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin insanları, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, malullük, yaşlılık gibi sosyal risklere karşı koruyan onları bu risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Bu nedenle sosyal güvenlik hakkının bir kul hakkı, insan hakkı ve aynı zaman da Anayasal bir haktır. Kayıt dışı çalışanın tespit edilmesi halinde, işverenlerin idari para cezasına maruz kaldıklarını ayrıca teşviklerden mahrum kaldıklarını, özellikle iş kazası durumunda kazaya maruz kalan kişinin sigortasının olup olmadığına bakılmaksızın tüm hakları verildiği için işverenlerin çok büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşyerinde olası bir iş kazası ve meslek hastalığı durumunda Devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğmasına, ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına, Haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına, Devlet tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, İşyerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına ve adalet duygusunun yok olmasına, Ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar.  Kayıt dışı çalışan işçinin emekli hakkı elde edememesine, çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olmasına, Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanamamasına, Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocukların (hak sahiplerinin) ölüm aylığı alamamasına, İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına, İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına, Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan mahrum kalmalarına yol açar. Devlet açısından zararı ise, vergi ve prim kaybına ve sosyal güvenlik sisteminde çalışan/emekli dengesinin bozulmasına, Primsiz ödemelerin artmasına, Gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına, Ekonomide kurumsallaşma eğiliminin azalmasına, Ekonomik verilerin güvenilirliğine ve ekonomik kararların öngörülen etkilerine engel olmasına sebebiyet verilmektedir. Bu sebeple tüm işverenlerimizin yanlarında çalıştırmış oldukları işçilerinin sigorta bildirimlerini yapmalarını, çalışan işçilerin de bu bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını gerek kurumumuzdan gerekse e-devlet üzerinden kontrol etmeleri hususunu önemle, Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur”. HALİL ASLAN

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.