Uşak Ufuk
05 Aralık 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI
15 Eylül 2020 Salı 08:00

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI

Uşak Üniversitesi Senatosu, uzaktan eğitimle ilgili önemli bir karar aldı. Uşak Üniversitesi Senatosunun aldığı karara göre bu yıl uzaktan eğitimle ilgili bazı yeni kararlar yürürlüğe girdi. Sosyal sorumluluk ve bilimsel faaliyetlerin devam edeceğinin bildirildiği kararda, “Üniversitemiz Senatosunun 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uzaktan Öğretim ile İlgili Aldığı Kararlar açıklandı. Yükseköğretim kurumunun en önemli fonksiyonlarındanbirisi olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin ve sosyalsorumluluk projelerinin üniversitemiz bünyesinde pandemidöneminde de gerekli önlemler alınarak aksamadanyapılmasına, Üniversitemiz akademik birimlerinde derslerin 12 Ekim2020 tarihinden itibaren derslerin yüzde yüz uzaktanöğretimle (senkron) yapılmasına,Ancak;Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünün teorikderslerinin uzaktan öğretimle, uygulamalı derslerinin ilk 10hafta uzaktan öğretim şeklinde, geriye kalan son 4 haftadaise atölyelerde yüz yüze, yüz yüze yapılacak dönemdegelemeyecek öğrenciler için yine aynı zamanda uzaktanöğretime devam edilmesine, atölyelerde aynı anda en fazla5 öğrenci olacak şekilde planlama yapılmasına,Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümünün 4.Sınıf Sağlık Bakım Yönetimi-I ile Hemşirelikte Öğretim Iderslerinin uzaktan öğretimle yapılmaya başlanılmasına,Covid-19 pandemi sürecinin gelişimine bağlı olarak dahasonra tekrar değerlendirilmesine,Eğitim Fakültesi öğrencilerinin uygulama derslerinin (OkulDeneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, v.b.) Milli EğitimBakanlığına bağlı okulların açılması (yüz yüze veyauzaktan) hakkında alacağı karar doğrultusundayapılmasına,Spor Bilimleri Fakültesinde teorik derslerin uzaktanöğretim sistemi ile, spor eğitimi içeren uygulamalıderslerin (Yüzme, Jimnastik, Futbol, Basketbol vb.) teorikders kısımlarının uzaktan öğretim sistemi ile dersinuygulamalı kısımlarının ise Fakülte tarafındanhazırlanacak program çerçevesinde Aralık ve Ocakaylarında iki grup halinde (yüz-yüze uygulamalıyoğunlaştırılmış telafi programı şeklinde) yürütülmesine,ancak Aralık ayı ilk yarısında pandemi sürecindekigelişmelere bağlı olarak sağlık şartlarının uygun olmamasıhalinde, yüz-yüze yapılması planlanan uygulamalıyoğunlaştırılmış telafi programının uzaktan öğretimleyapılacak şekilde yeniden değerlendirilmesine,Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarının (Arapça, İngilizce) veortak zorunlu dersler kapsamında verilen derslerinmuafiyet sınavlarının (yüz yüze ya da uzaktan)yapılmasının ilgili akademik birimler tarafındanplanlanmasına,Uzaktan öğretimle yapılacak olan derslerin ölçme vedeğerlendirmelerinin (ara sınav ve yılsonu sınavları) nasılyapılacağının pandeminin seyrine göre daha sonra tekrardeğerlendirilmesine,Lisansüstü Programlar için;Yüksek lisans ve doktora programlarındaki ders dönemindekiöğrencilerin aldığı derslerin nasıl yapılacağı (Yüz yüze, uzaktaeğitim veya karma yöntem) kararının Enstitü Anabilim Dallarıkurullarınca verilmesine,Ancak;Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışması (Danışmanlık), UzmanlıkAlan Derslerinin, Tez Savunma Sınavlarının, Doktora YeterlilikSınavlarının, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Öneri ve İzleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalıuygulamaların ve proje çalışmalarının korona virüse karşıgerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına,kronik hastalığı olan ve risk grubunda olan lisansüstü öğrencilerininsınav, toplantı, proje çalışmalarının vb. uygulamalarının sorumluöğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmesine; kronikhastalığı olan ve risk grubunda olan öğretim elemanlarının ise tezsavunma sınavlarını, doktora yeterlilik sınavlarını, projelerini vb.uygulamaları uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi uzaktanyapmalarına,Uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi uzaktan yapmalarına” karar verildi.  Öte yandan şu kararlar da alındı: “Öğrencilerin uzaktan öğretim sistemine üniversite tarafından verilen domain kullanıcı adı ve şifresi (Merkezi kimlik doğrulama sistemi) ile girmelerinin zorunlu olmasına, Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak olan her bir dersin (teorik ve uygulama) ilgili PowerPoint, PDF, Word, video veya resim gibi dijital dokümanların dersten önce sisteme yüklenmesine, her bir ders saatinin (45 dak.) en az 30 dakikasının kayıt altına alınarak işlenmesine,  Uzaktan öğretim yoluyla yapılan derslerde (Teorik ve uygulama) öğrencinin ders kaydı yaptırması ve Uzaktan Öğretim Sistemindeki derse kayıt olması durumunda devam şartının aranmamasına,  Uzaktan öğretim sistemi kullanımı hakkında; ders oturumu açma, kaydetme ve yükleme ile ilgili bilgilendirmelerin Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına e- Öğrencilerimizin kendilerine atanan akademik sınıf danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme yoluyla iletişim kurmalarına ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmesine karar verildi” denildi. HABER: HALİL ASLAN

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.